Heike Scherer
Fack?vers?ttningar
 

Priser och kostnader


Rationella metoder h?ller kostnaderna nere
Genom anv?ndning av moderna CAT-system (?vers?ttningsminnen och terminologiprogram) kan hela ?vers?ttningsprocessen utformas rationellt. ?ndringar p? tidigare versioner av dina dokument kan verkst?llas snabbt och enkelt. ?vers?ttningens kostnader blir avsev?rt l?gre. Skicka en f?rfr?gan. Du f?r en f?rm?nlig offert och kan sedan avg?ra fritt om du vill best?lla ?vers?ttningen eller inte.

 
Wiener Str. 135 - DE-70469 Stuttgart - tfn +49-711-8568122 - fax +49-711-8568123 - scherer@svenska-tyska.de