Heike Scherer
Facköversättningar
 

Impressum

Ansvarig för webbplatsens innehåll:

Heike Scherer, Diplom-Übersetzerin für Französisch und Schwedisch (Heidelbergs universitet)
Medlem i den tyska tolk- och översättarföreningen (BDÜ)
Wiener Str. 135
DE-70469 Stuttgart
tfn +49-711-8 56 81 22 
fax +49-711-8 56 81 23
scherer@svenska-tyska.de

VAT-nummer DE811969365

Copyright och upphovsrätt för webbplatsens alla sidor: H. Scherer

Fingerprint
Mitt digitala fingeravtryck fr att verifiera äktheten av digitalt vidimerade översättningar: ead9aba928831e2b028217ce7c24f97ea5848ee1

 
Wiener Str. 135 - DE-70469 Stuttgart - tfn +49-711-8568122 - fax +49-711-8568123 - scherer@svenska-tyska.de