Heike Scherer
Fack?vers?ttningar
 

Kvalitet

Noggrant utförande, avancerade arbetsredskap, hög leveranssäkerhet

Så får du vad du vill ha
En lyckad översättning är en gemensam ansträngning av översättare och kund. Kundens bidrag är då att tillgängliggöra all nödvändig information och att vara beredd att svara på alla frågor om text och teknik. I gengäld får du en språkligt felfri översättning vars stil och innehåll exakt motsvarar originalet och där hänsyn tagits till alla dina firmainterna egenheter.
 
Avancerade arbetsmetoder
CAT-system, dvs översättningsminnen och terminologidatabaser, ?r viktiga verktyg f?r den moderna ?vers?ttningsprocessen. De garanterar att samma terminologi anv?nds i kundens olika dokument och att liknande formuleringar alltid uttrycks p? liknande s?tt. Kvaliteten h?js allts? samtidigt som kostnaderna h?lls nere. Det program jag anv?nder mig av ?r fr?mst Kilgray MemoQ som kan hantera m?nga olika filformat.
 
Fyra ?gon ser mer ?n tv?
I normala fall l?ser en ?vers?ttarkollega igenom alla mina ?vers?ttningar i en slutlig kontroll ("Fyra ?gon ser mer ?n tv?.")

 
Wiener Str. 135 - DE-70469 Stuttgart - tfn +49-711-8568122 - fax +49-711-8568123 - scherer@svenska-tyska.de