Heike Scherer
Fack?vers?ttningar
 

Dipl.-Übersetzerin Heike Scherer  

Här har du kommit rätt ...

om du exporterar till Tyskland
om du deltar i upphandlingar i Tyskland
om dina kunder i Tyskland ska kunna läsa din webbsida på tyska
om du behöver tyska eller svenska översättningar av dina handlingar, manualer mm

Facköversättningar från specialisten
Att översätta är ett arbete för specialister. Både vad gäller språk och teknik. Min "specialitet" är tekniska översättningar, främst inom områdena maskin- och anl?ggningsbyggnad, särskilt då sågverksteknik, klimat- och byggnadsteknik, tryckteknik, papperstillverkning och fordonsteknik. En annan tyngdpunkt är datorteknik och all slags programvara. Förutom det rena översättningsarbetet ingår i mitt verksamhetsområde även att läsa korrektur, omarbeta texter och tillhandahålla fackterminologi.

 
Wiener Str. 135 - DE-70469 Stuttgart - tfn +49-711-8568122 - fax +49-711-8568123 - scherer@svenska-tyska.de