Heike Scherer
Facköversättningar
Din bro till Tyskland
 

Priser och kostnader


Rationella metoder håller kostnaderna nere
Genom användning av moderna CAT-system (översättningsminnen och terminologiprogram) kan hela översättningsprocessen utformas rationellt. Ändringar på tidigare versioner av dina dokument kan verkställas snabbt och enkelt. Översättningens kostnader blir avsevärt lägre. De format som kan bearbetas är txt, doc, xls, ppt, wpd, mif, ildoc, html, sgml, xml och rc.

 
Wiener Str. 135 - DE-70469 Stuttgart - tfn +49-711-8568122 - fax +49-711-8568123 - scherer@svenska-tyska.de