Heike Scherer
Facköversättningar
Din bro till Tyskland
 

Kvalitet

Noggrant utförande, avancerade arbetsredskap, hög leveranssäkerhet

Så får du vad du vill ha
En lyckad översättning är en gemensam ansträngning av översättare och kund. Kundens bidrag är då att tillgängliggöra all nödvändig information och att vara beredd att svara på alla frågor om text och teknik. I gengäld får du en språkligt felfri översättning vars stil och innehåll exakt motsvarar originalet och där hänsyn tagits till alla dina firmainterna egenheter.
 
Avancerade arbetsmetoder
CAT-system, dvs översättningsminnen och terminologidatabaser, är viktiga verktyg för den moderna översättningsprocessen. De garanterar att samma terminologi används i kundens olika dokument och att liknande formuleringar alltid uttrycks på liknande sätt. Kvaliteten höjs alltså samtidigt som kostnaderna hålls nere. De program jag använder mig av är Kilgray MemoQ, Atril DVX2, STAR Transit NXT och DCC TranslationEditor (för visualiseringar i WinCC).
 
Fyra ögon ser mer än två
I normala fall läser en översättarkollega igenom alla mina översättningar i en slutlig kontroll ("Fyra ögon ser mer än två.")

 
Wiener Str. 135 - DE-70469 Stuttgart - tfn +49-711-8568122 - fax +49-711-8568123 - scherer@svenska-tyska.de